Upoznajte naš Centar

Japansko – Srpski centar za promociju nauke i tehnologije je zajednički projektat Univerziteta u Beogradu u ITO findacije.
U okviru centra, posebno se posvećuje pažnja simulacionim naukama i mobilnosti stipendista.

Promocija nauke0%

Promocija tehnologije0%

Stipendije0%