Stipendisti ITO fondacije

Akademska 2016/2017

Sava Popović

Filološki fakultet

E-mail: savarc@gmail.com

Akademska 2015/2016

Marko Božović

Filološki fakultet

E-mail:

Akademska 2014/2015

Stefan Vasilijević

Filološki fakultet

E-mail: stefan781990@gmail.com

Dušan Vasilijević

Filološki fakultet

E-mail: dusan971989@gmail.com

Akademska 2013/2014

Ana Jokanović

Stomatološki fakultet

E-mail: anachan20@yahoo.com

Marija Marković

Filološki fakultet

E-mail: marija.markovic@rect.bg.ac.rs

Akademska 2012/2013

Dragana Veličković

Filološki fakultet

E-mail: velickovic_d@yahoo.com

Sanja Bogetić

Filološki fakultet

E-mail: sanja.bogetic@gmail.com

Akademska 2010/2011

Dejan Mojić

Arhitektonski fakultet

E-mail: dejan.mojic@gmail.com

Akademska 2009/2010

Marko Grubačić

Filološki fakultet

E-mail: markogrubacic@rocketmail.com

Akademska 2008/2009

Bojan Končarević

Arhitektonski fakultet

E-mail: awebojan@yahoo.com

Valentina Milosavljević

Ekonomski fakultet

E-mail: valentinamilosavljevic@yahoo.com

Jelena Nikolić

Filološki fakultet

E-mail: hellena_yu@yahoo.com

Akademska 2007/2008

Janko Radojević

Arhitektonski fakultet

E-mail:

Aja Fukuda

Fakultet političkih nauka (FPN)

E-mail: ajafukuda@gmail.com

Predrag Kandić

Filozofski fakultet

E-mail:

Akademska 2006/2008

Irena Srcanović Erjavec

/

E-mail:

Akademska 2005/2006

Marina Đalović

Filološki fakultet

E-mail: marina.jovic@fil.bg.ac.rs