Aktivnosti

Konkurs Zajedničkog centra Japan-Srbija za promociju nauke i tehnologije 2018

27. april 2018. godine

Zajednički centar Japan-Srbija za promociju nauke i tehnologije objavljuje konkurs za podnošenje prijava za dve postdoktorske stipendije za mlade istraživače sa Univerziteta u Beogradu. Jednogodišnje stipendije dodeljuje ITO fondacija za obrazovanje i razmenu iz Tokija.

Sredstva ITO fondacije namenjena su kao podrška mladim istraživačima koji se bave simulacionim naukama.

Prijave se podnose elektronskim putem na adresu jjsckonkurs@rect.bg.ac.rs, a rok za podnošenje prijava je 15. maj 2018. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se pročitati ovde.

Prijavni list možete preuzeti ovde. >>>

Novi High Power Computing (HPC) sistem

27. novembar 2017. godine

Ito fondacija je obezbedila nabavku novog High Power Computing (HPC) sistema, za potrebe kompleksnih proračuna iz oblasti simulacija. Sistem je uveden u operativno stanje i urađeni su preliminarni testovi. >>>

Imenovanje direktora

Februar 2016. godine

Univerzitet u Beogradu je imenovao prof. dr. Dragana Mitrakovića za direktora JJS Centra.

Dodeljivanje stipendija

10. decembar 2015. godine

Nakon dobijanja saglasnosti od članova Nadzornog odbora, Odbor za dodelu stipndija je objavio rezutate. Stipendije su dobili dr. Nikola Cvetanović i dr. Miloš Milovanović.

Intervju sa kandidatima za stipendije

13. novembar 2015. godine

Izborna komisija sa Prof. Dr. Draganom Mitraković, Prof. Dr. Aleksandrom Maluckov i Prof. Dr. Ivankom Popović je imenovana od strane RC. Izborna komisija je razmatrala CV-je kandidata za stipendije i 13. novembra obavila razgovor sa kandidatima. Izborna komisija je predložila Dr. Nikolu Cvetanovića i dr. Miloša Milovanovića za stipendiste.

Prijavljeni kandidati

Oktobar 2015. godine

Registrovana prijava tri aplikanta.

Konkurs za stipendiste postdoktorskih studija

Septembar 2015. godine

Poziv na konkurs za stipendiste postdoktorskih studija, objavljen na sajtu Univerziteta u Beogradu.